Uppsökande arbete för att nå alla

För att nå alla grupper kommer Region Värmland samarbeta med kommuner och civilsamhälle för att genom uppsökande arbete ge erbjudande om vaccinering till personer som lever i socialt utsatta situationer.

Målet är att alla över 18 år i Värmland ska få erbjudande om vaccinering mot covid-19. För att klara det samarbetar Region Värmland med kommuner, idéburna organisationer och civilsamhälle för att nå den grupp som Folkhälsomyndigheten benämner personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder.

Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

– En stor del av den här gruppen har blivit vaccinerade i tidigare faser, eftersom de bor på olika former av vårdboenden eller får insatser enligt LSS. När det gäller personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hemlösa, behöver vi arbeta uppsökande för att nå fram med erbjudande om vaccinering, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare i Region Värmland.

Bland annat kommer vaccination erbjudas vid sprututbytesmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Det kan även bli aktuellt med olika sorters mobila drop-in mottagningar i mindre skala för att underlätta för vaccination.

– Sett till antal är det en relativt liten grupp, men det är en utmaning att nå fram med information. Därför är samarbetet med kommunerna och lokala idéburna organisationer avgörande. Tillsammans med dem kommer vi så metodiskt som möjligt nå ut med erbjudande om vaccination. Det kan bli aktuellt med speciallösningar, till exempel att vaccinera på plats.