Affärsutvecklingscheckar hjälper företag att utvecklas hållbart

Nu kan värmländska företag söka stödfinansiering från Region Värmland för att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning. Ansökan kan göras inom tre områden – internationalisering, digitalisering och grön omställning. Totalt finns sex miljoner kronor att ansöka om.

Företag med upp till 100 anställda, och som har en långsiktig idé om hur de ska utvecklas till en mer hållbar verksamhet, kan få ett ekonomiskt stöd i form av affärsutvecklingscheckar på upp till 250 000 kronor. Region Värmland, tillsammans med EU och Tillväxtverket, står för 50 procent av summan företaget ansöker om.

– Med hållbarhet menar vi utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Idén ska vara verksamhetsnära och framför allt vara en del i affärsutvecklingen så att man kan utöka sina affärer genom att erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas av kunderna idag och i morgon, säger Björn Eiderbrant, näringslivsutvecklare.

Region Värmland arbetar bland annat med att stärka Värmlands utveckling. I det ingår att ha ansvar för företagsstöden, som affärsutvecklingschecken är en del av. Checken ska ge företag en möjlighet att få en mer hållbar tillväxt som stärker företaget och ger därmed ökade möjligheter till att exempelvis expandera sin försäljning på en internationell marknad.

– Det finns många värmländska företag som går väldigt bra, men det finns också de som kan behöva stöd för att kunna ta ännu ett steg i sin utveckling. Vi har skapat den här möjligheten för att ytterligare stärka utvecklingen i Värmland, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Checken kan exempelvis användas till att

  • utforma en affärsmodell som innebär klimatsmarta eller miljövänliga produkter eller tjänster.
  • utveckla produkter och tjänster som innebär att fossil energi fasas ut.
  • utveckla teknik som innebär energieffektivare lösningar.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna här.