Förvaltningsrätten avslår överprövning för tilldelning

Förvaltningsrätten avslår två parters ansökan om överprövning för tilldelning för entreprenaden för ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad.

I september 2020 beslutade regionfullmäktige om att anslå upp till sju miljarder kronor i 2020 års penningvärde för ombyggnation av Centralsjukhuset.
Efter en upphandlingsprocess tilldelades Skanska entreprenaden för den första projektetappen, som bland annat inkluderar två nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus samt rivning och ombyggnationer av befintliga fastigheter.
Två andra entreprenörer ansökte därpå till förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet. Under måndagen meddelade förvaltningsrätten att de båda entreprenörernas ansökan avslås.

– Ett positivt besked att få. Men nu behöver vi invänta spärrtiden innan vi kan gå vidare, säger Annette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Med spärrtid avses den tiodagarsperiod under vilken Region Värmland inte får teckna avtal med någon entreprenör. När Region Värmland har tecknat avtal upphör leverantörernas möjlighet att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten.