Regionen skickar sms för att öka vaccinationstäckningen

Samhället kommer att öppna upp och återgå till det mer normala för personer som är vaccinerade. För att öka antalet vaccinerade skickar Region Värmland nu sms till invånare mellan 16 och 40 år.

– Det viktigt med ett bra skydd mot covid-19. Vi vill med detta sms påminna om erbjudandet om vaccination och att man ska vaccinera sig, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Ett sms skickas till personer 16–40 år utifrån att det är den åldersgruppen med lägre andel vaccinerade i länet. Meddelandet skickas till de som uppgett sitt telefonnummer i kontakt med vården i regionens journalsystem. Även redan vaccinerade kan få ett sms.

Sista chansen på länets vaccinationsmottagningar

September blir sista chansen att få sitt vaccin på de ordinarie vaccinationsmottagningarna. Den breda vaccinationsinsatsen anses vara över och vaccinationsarbetet fortsätter nu i annan form för de som ännu inte tagit ställning till vaccination mot covid-19.

– Vi kommer erbjuda vaccination på flera vårdcentraler i länet för att så många som möjligt ska kunna vaccineras. Det blir fortsatt tidsbokning som tidigare, via webbtidbokningen och e-tjänst, men nu blir tillfällena något färre, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Parallellt med detta erbjuds nu också extra vaccinationstillfällen med tillfälliga vaccinationsmottagningar på olika platser i länet för att öka vaccinationstäckningen.

– Vi har dialog med de kommuner som ligger lägst i täckningsgraden och planerar särskilda insatser tillsammans, säger Anders Nordmark.

Den samlade informationen finns uppdaterad på webbplatsen 1177.se.