Vaccinationsmottagningarna vaccinerar september ut – planering pågår för fortsättningen

Värmland har vaccinerat nästan 90 procent av den vuxna befolkningen mot covid-19. Det finns inget slutdatum för vaccineringen.
– Vi kommer fortsätta att vaccinera efter behov och med riktade insatser för att nå så många som möjligt, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Det finns inget slutdatum för vaccinationen mot covid-19. Nuvarande vaccinationslokalerna erbjuder i första hand vaccination september ut.

Organiseringen av vaccinationsarbetet kommer att se annorlunda ut under hösten och arbete pågår för att identifiera kommande behov och anpassa utbudet utifrån det. Nu görs också riktade insatser, som tillfälliga vaccinationsmottagningar i länet, för att nå ut till fler.

– Vi hoppas att de som ännu inte tagit ställning till vaccination passar på nu. Alla som vaccinerar sig spelar roll och du som individ spelar roll, säger områdeschef Madelene Johanzon, område öppenvård.

Inledningsvis vaccinerade Region Värmland mot covid-19 på 12 vaccinationsmottagningar på 11 orter i länet. Platserna valdes utifrån möjlighet att ha lokalerna nära så många som möjligt i länet samtidigt som vaccinet kunde distribueras på ett säkert sätt.

– Med nuvarande placeringar, som sedan kompletterades med tillfälliga vaccinationsmottagningar, har vi fokuserat på att vaccinera så många så snabbt som möjligt för att få en hög vaccinationstäckning i länet, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Just nu finns det möjlighet att boka tid på nuvarande vaccinationsmottagningar september ut. De som får sin första dos i slutet av september kan komma att få sin andra dos på en annan plats i närområdet.

– Vi kommer fortsätta erbjuda vaccinering för de som vill även fortsättningsvis. Oavsett vaccinationslokal kommer tidsbokningen göras på samma sätt som tidigare, via webbplatsen 1177.se och telefon för den som vill, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Uppdaterad information om vad som gäller finns på webbplatsen 1177.se. Tidsbokningen fortsätter som tidigare via webbtidbok eller tidsbokning via telefon.