Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokrati- och inflytandefrågor.

Arbetar vid en dator.

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i Region Värmland och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av Region Värmlands arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

 

Mötesdatum för Demokratiberedningen 2020
16 januari
19 mars (OBS! inställt)
8 juni
17 september
5 november
17 december

Demokratiberedningens sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Regionens hus i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

Möteshandlingar och protokoll för demokratiberedningen.

Förtroendevalda i demokratiberedningen