Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokrati- och inflytandefrågor.

Arbetar vid en dator.

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i Region Värmland och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av Region Värmlands arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

 

Demokratiberedningens sammanträden 2021
28 januari
18 mars
28 maj (extarinsatt)
17 juni
16 september
11 november
16 december

Demokratiberedningens sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Regionens hus i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

Möteshandlingar och protokoll för demokratiberedningen.

Förtroendevalda i demokratiberedningen