För förtroendevalda

Välkommen som förtroendevald i Region Värmland. Som ledamot i regionfullmäktige representerar du alla invånare i Värmland. Den här sidan är riktad till dig som förtroendevald och innehåller samlad information för att underlätta ditt uppdrag.

Här kan du som är förtroendevald ladda ner blanketter för bland annat sammanträdesarvode och reseersättningar. Du hittar också information om hur regionfullmäktige arbetar, samt en mötesordlista som kan vara till hjälp i ditt förtroendeuppdrag.  

Arvodesbestämmelser

Blanketter

Blanketter måste skrivas ut, fyllas i och undertecknas innan de lämnas in till Region Värmlands sekretariat. Blanketterna kan användas för alla förtroendeuppdrag inom Region Värmland.

Lathund för förtroendevalda

Här hittar du information om hur regionfullmäktige arbetar, regler och praktiska råd kring fullmäktiges sammanträden. Du hittar även en mötesordlista och information om vad som gäller för motioner, interpellationer och frågor.

Politiska organ

För att hitta information om Region Värmlands politiska organ samt läsa möteshandlingar, besök sidorna politik eller möteshandlingar och protokoll.

Ny förtroendevald

Om du har blivit invald som ledamot eller ersättare till något av Region Värmlands politiska organ är det viktigt att du får tillgång till de hjälpmedel som behövs för ditt uppdrag. Region Värmlands förtroendevalda får handlingar och utskick via läsplattor. Som förtroendevald får du även en region-mejladress där all korrespondens med Region Värmland sker.

Sekretariatet kommer att kontakta dig för att hjälpa dig att komma igång med de hjälpmedel som finns för ditt uppdrag. Läsplattan är en värdehandling som hör till det politiska uppdraget. Du har därför ansvar för den under din tid som förtroendevald, och ska lämna tillbaka läsplattan till sekretariatet när du har avslutat dina uppdrag.

Vid frågor och funderingar, kontakta Region Värmlands sekretariat.