Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. 

Mötesdagar för Hjälpmedelsnämnden 2019
7 mars
8 maj
3 juni
20 september
8 november

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Hjälpmedelsnämnden finns här.

Hjälpmedelsnämndens protokoll från 2013-2018 hittar du här.

Hjälpmedelsnämndens presidium 2019

OrdförandeHenrik Samuelsson (M)
Vice ordförande: Fastställs 13 mars