Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Mötesdagar för Kost- och servicenämnden 2019

Måndag den 18 mars kl. 09.00-12.00, Regionens hus
Tisdag den 16 april kl. 09-00-12:00, Operationscentrum
Torsdag den 19 september kl. 09.00-12.00,  Regionens hus
Måndag den 4 november kl. 13.00-16.00, Regionens hus

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kost och servicenämnden finns här.

Kost och servicenämndens protokoll från 2013-2018 hittar du här.

Kost- och servicenämndens presidium 2019

Ordförande: Eva Hallström (MP)
Vice ordförande: Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)