Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Mötesdagar för kost- och servicenämnden 2021

Fredag den 12 mars kl. 13.00–16.00
Fredag den 7 maj kl. 09.00–12.00
Fredag den 1 oktober kl. 09.00–12.00
Fredag den 19 november kl. 09.00–12.00

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för kost- och servicenämnden.

Kost- och servicenämndens protokoll från 2013-2018.

Kost- och servicenämndens presidium

Ordförande: Eva Hallström (MP)
Vice ordförande: Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)