Patientnämndens utskott

Patientnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med tre ledamöter. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Inom arbetsutskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
20 februari
2 maj
2 september
24 oktober

 

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Håkan Axelsson (M)
1:e vice ordförande: Pia Falk (S)
2:e vice ordförande: Agneta Nilsson (KD)