Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott

Hälso- och sjukvårdsnämnden har två utskott, arbetsutskottet och tandvårdsutskottet.

Abetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och ersättare. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

 

Mötesdagar för arbetsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.

 

Tandvårdsutskott

Tandvårdsutskottet består av tre ledamöter som utgörs av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Inom utskottet sker särskild beredning av ärenden avseende tandvård. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet

 

Mötesdagar för tandvårdsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.