Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska också ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Kultur och bildningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

Mötesdatum 2021
2 februari
9 mars
30 mars
4 maj
1 juni
29 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för kultur- och bildningsnämnden finns här.

Kultur och bildningsnämndens presidium

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
1:e vice ordförande: Erik Olsson (S)
2:e vice ordförande: Berit Larsson (SIV)