Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Kultur och bildningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

Mötesdatum för Kultur och bildningsnämnden 2019
15 januari
7 februari
20 mars
9 april
16 maj
11 juni
12 september
8 oktober
7 november
5 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Kultur och bildningsnämnden finns här.

Kultur och bildningsnämndens presidium 2019

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
1:e vice ordförande: Erik Olsson (S)
2:e vice ordförande: Berit Larsson (SIV)