Kultur- och bildningsnämndens utskott

Inom kultur- och bildningsnämnden ska det finnas ett utskott; arbetsutskottet med fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2021
19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
24 augusti
21 september
26 oktober
23 november

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
1:e vice ordförande: Erik Olsson (S)
2:e vice ordförande: Berit Larsson (SIV)