Kultur och bildningsnämndens utskott

Inom kultur- och bildningsnämnden ska det finnas ett utskott; arbetsutskottet med fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

 

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.