Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Mötesdatum för regionala utvecklingsnämnden 2020
5 februari
27 mars
29 april
13 maj
17 juni
2 september
30 september
4 november
2 december

Mötesdatum 2021
2 februari
9 mars
30 mars
4 maj
1 juni
29 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för regionala utvecklingsnämnden finns här.

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Ordförande: Stina Höök (M)
1:e vice ordförande: Åsa Johansson (S)
2.e vice ordförande: Erik Eventam (C)