Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Mötesdatum gör regionala utvecklingsnämnden 2019
16 januari
6 februari
21 mars
10 april
15 maj
12 juni
11 september
9 oktober
6 november
4 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Regionala utvecklingsnämnden finns här.

Regionala utvecklingsnämndens presidium 2019

Ordförande: Stina Höök (M)
1:e vice ordförande: Åsa Johansson (S)
2.e vice ordförande: Erik Eventam (C)