Regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen, Region Värmlands verkställande organ.

Hand som pekar på en ipad.

Styrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 15 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även ett arbetsutskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

Mötesdagar 2019
19 februari
26 mars
16 april
28 maj
18 juni
24 september
15 oktober
19 november
17 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för styrelsen finns här.

Regionstyrelsens presidium 2019

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
1:e vice ordförande: Ulric Andersson (S)
2:e vice ordförande: Ola Persson (C)