Nätverken Uppdrag hälsa & Hälsa och demokrati

Nätverken jobbar med styrnings-, lednings- och uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

De två nätverken utvecklar och driver var och en sina frågor, men samverkar med varandra i många sammanhang.

Nätverkens webbplats

Nätverket Uppdrag hälsa, för tjänstemän

Utvecklar stödet till den politiska processen samt rollen som professionell uppdragsgivare.

Kontaktpersoner:

  • Anna Haag
  • Helena Olsson

Nätverket Hälsa och demokrati, för förtroendevalda i alla partier

Utvecklar befolkningsföreträdarrollen inom hälso- och sjukvård/vård och omsorg.

Kontaktpersoner:

  • Susanne Engstad Clarke
  • Kenneth Johannesson
  • Berit Larsson
  • Monica Bergkvist Andersson

Förtroendevalda i Region Värmland

Kontaktuppgifter