Bidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhets- och projektbidrag.

Det nya coronaviruset

Den 15 maj 2020 är sista dagen för att söka verksamhetsbidrag. På grund av coronautbrottet har mötesrestriktioner införts. Restriktionerna kan försvåra arbetet med att ta fram de underlag som krävs för att ansöka. Därför har beslut fattas om att ansökningshandlingar kan kompletteras under hösten 2020.

Välkommen med din ansökan!

Verksamhetsbidrag

Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska stötta de verksamheter som arbetar länsövergripande med olika fomer av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder. Sista ansökningsdag är 15 maj 2020. 
Handledning och villkor för verksamhetsbidrag år 2021 (pdf)

Ansök om verksamhetsbidrag för 2021 (pdf)

Redovisning av verksamhetsbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

Tidigare beviljade verksamhetsbidrag

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema. Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
Handledning och villkor för projektbidrag år 2020 och 2021 (pdf)

Ansök om projektbidrag för 2020 och 2021 (pdf)

Redovisning projektbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt projektbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

Tidigare beviljade projektbidrag

Läs mer om projektbidrag beviljade 2019 (pdf)