Bidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhets- och projektbidrag.

Verksamhetsbidrag

Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska stötta de verksamheter som arbetar länsövergripande med olika fomer av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder.

Ansök om verksamhetsbidrag för 2021 (pdf)

Redovisning av verksamhetsbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.   

 

Tidigare beviljade verksamhetsbidrag

 

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema. Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Ansök om projektbidrag för 2021 (pdf)

Redovisning projektbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt projektbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

 

Tidigare beviljade projektbidrag