Ungdomsverksamhet

Bidragen kan sökas av ungdomsorganisationer inom funktionshinderområdet på distriktsnivå i Värmland vars riksorganisationer får statsbidrag för sin centrala verksam­het av Ungdomsstyrelsen.

Syftet är att:

 • främja barns och ungdomars demokratiska fostran,
 • främja jämställdhet mellan könen,
 • främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,
 • ge barn och ungdomar en meningsfull fritid,
 • engagera fler ungdomar i föreningslivet.

 

Aktuella ungdomsorganisationer i länet som för närvarande kan erhålla anslag är de som är anslutna till följande riksorgani­sationer:

 • De Handikappades Riksungdomsförbund, DHR UNG
 • Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB
 • Svenska Psoriasisförbundets ungdomsorganisation, PSO-UNG
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Unga RBU-are
 • Sveriges Dövas Ungdomsråd, SDU
 • Svenska Epilepsiförbundet, SEF
 • Unga Allergiker/RMA
 • Unga hörselskadade
 • Unga reumatiker
 • Unga synskadade

 

Bidrag från Region Värmland utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. Medlemmarna skall vara bosatta inom Region Värmlands område, vara i åldern 7-25 år och ska ha erlagt stadgeenligt beslutad avgift.

Bidraget utgår i form av:

 • Verksamhetsbidrag som utgör 95 procent av det totala anslaget.
 • Utbildningsanslag som utgör 5 procent av det totala anslaget.

 Bidraget ansöks om årligen för kommande år med sista ansökningsdag 31 mars 2020. För mer information om bidrag och ansökningsblankett kontakta Region Värmlands funktionsrättstrateg