Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och idéburna organisationer i Värmland, grundat på ett samverkansavtal . Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och Civilsamhället genom personer som är utvalda från Nätverket Värmlands Idéburna.

Vem är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och utvecklingsledare Civilsamhället deltar inom sina uppdrag. Nätverket Värmlands Idéburna har sex ledamöter.

Politiker

 • Elisabeth Kihlström (KD), Ordförande Kultur och Bildningsnämnden
 • Erik Olsson (S), Kultur och Bildningsnämnden
 • Marianne Utterdahl (SIV), Hälso och Sjukvårdsnämnden
 • Stina Höök (M), Regional Utvecklingsnämnden
 • Åsa Johansson (S), Regional Utvecklingsnämnden

Närverket Värmlands idéburna

 • Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Lena Olsson, Svenska Kyrkan Karlstad Stift
 • Linda Häggkvist, Föräldrastödet i Värmland
 • Monica Ekström, Brottsofferjouren
 • Petter Falk, Companion
 • Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
 • Pernilla Åberg, processledare Överenskommelsen Värmland

Tjänstemän från Region Värmland

 • Anneli Snobl, Regiondirektör
 • Pia Augustsson, Utvecklingsledare Civilsamhället/processledare Överenskommelsen Värmland
 • Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

Sammanträdesdatum 2019

 • 12 februari
 • 8 maj
 • 6 september
 • 14 november

Om samverkan med idéburna organisationer

Läs mer på sidan Samverkan med idéburen sektor