Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott direktjustering §55 2019-08-29

Justerat: 2019-08-29

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-08-30 till och med 2019-09-20. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.