Anslag

Protokollfört sammanträde: Region Värmlands Revisorer 2019-09-20

Justerat: 2019-09-20

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-09-27 till och med 2019-10-19. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands revisionskontoret.