Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-05-26

Justerat: 2020-06-02

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-04 till och med 2020-06-26 Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.