Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden, 2020-06-17

Justerat: 2020-06-23

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-23 till och med 2020-07-15. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.