Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-06-02

Justerat: 2020-06-24

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-24 till och med 2020-07-16. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.