Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2020-06-11

Justerat: 2020-06-17

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-30 till och med 2020-07-22. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns tillgängligt på revisionskontoret hos Region Värmlands kansli, rosenborgsgatan 50, Karlstad.