Äldre möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa äldre handlingar och protokoll från Region Värmlands politiska organ.

Handlingar från sammanträden i januari 2019.

Handlingar för mandatperioden 2014-2018 finner du nedan.

Äldre protokoll kan du beställa från Region Värmlands diarium. Du kan ringa till diariet på telefon 054-61 42 08 alternativt 054- 61 43 25 eller via mejldiariet@regionvarmland.se 

Handlingar från 2014-2018