AB utbildning för chefer och HR-specialister

Tid
Onsdag 13 februari 09:00 - 16:00
Plats
Karlstad CCC

En endagarsutbildning i allmänna bestämmelser med inriktning på personaladministrativa frågor

Målgrupp

Kursen riktar sig till personalchefer, HR-specialister, personalutvecklare, personalsekreterare, personalstrateger eller motsvarande.

Program

Kopplingen blir till några av de arbetsrättsliga lagarna såsom: 

  • Anställningsform
  • Allmänna åligganden (inklusive förflyttning och omplacering)
  • Bisyssla
  • Avstängning
  • Disciplinpåföljd
  • Arbetstidsbestämmelser
  • Särskilda ersättningar (övertid, förskjuten arbetstid etc.)
  • Ledighet (semester, sjukdom, föräldraledighet)
  • Uppsägning
  • Turordning och förträdesrätt

Medverkande

Jan Svensson har sedan mitten av 80-talet förhandlat Allmänna Bestämmelser först på Landstingsförbundet och sedan 2005 på Sveriges Kommuner och Landsting. Han är numera konsult åt kommuner och landsting inom området.

Anmälan

Anmäl dig här. Senaste anmälningsdatum 11 januari.

Tillbaka till Regionens kalender