AB utbildning för chefer och HR-specialister

Tid
Tisdag 12 februari 09:00 - 16:00
Plats
Karlstad CCC

En endagarsutbildning i allmänna bestämmelser med inriktning på personaladministrativa frågor

Obs! Fullbokat

Det kan finnas platser kvar 13 februari.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personalchefer, HR-specialister, personalutvecklare, personalsekreterare, personalstrateger eller motsvarande.

Program

Kopplingen blir till några av de arbetsrättsliga lagarna såsom: 

  • Anställningsform
  • Allmänna åligganden (inklusive förflyttning och omplacering)
  • Bisyssla
  • Avstängning
  • Disciplinpåföljd
  • Arbetstidsbestämmelser
  • Särskilda ersättningar (övertid, förskjuten arbetstid etc.)
  • Ledighet (semester, sjukdom, föräldraledighet)
  • Uppsägning
  • Turordning och förträdesrätt

Medverkande

Jan Svensson har sedan mitten av 80-talet förhandlat Allmänna Bestämmelser först på Landstingsförbundet och sedan 2005 på Sveriges Kommuner och Landsting. Han är numera konsult åt kommuner och landsting inom området.

Tillbaka till Regionens kalender