AB utbildning för löneadministratörer

Tid
-
Plats
Scandic Winn, Karlstad

En tvådagarskurs i Allmänna bestämmelser med inriktning på löneberäkning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som löneadministratör och annan administration inom löneområdet.

Program

Utbildningen innehåller en genomgång av lagstiftning, kollektivavtalsreglering och löneberäkning i förekommande fall avseende: 

  • Anställningsform
  • Arbetstidsbestämmelser
  • Lön och beräkning av lön vid olika ledighetsorsaker
  • Övertidsberäkning
  • OB-tillägg, jour/beredskap
  • Förskjuten arbetstid
  • Färdtidsersättning
  • Semester, semesterlönegrundande frånvaro, semesterlön etc.
  • Sjukdom med sjuklönelag
  • Föräldraledighet mm

Deltagarna kommer i mån av tid få lösa och diskutera praktikfall.

Medverkande

Jan Svensson har sedan mitten av 80-talet förhandlat Allmänna Bestämmelser först på Landstingsförbundet och sedan 2005 på Sveriges Kommuner och Landsting. Han är numera konsult åt kommuner och landsting inom området.

Anmälan

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: torsdag 20 december, 2018.

Tillbaka till Regionens kalender