Barnen bemästrar språket i samspel med oss!

Tid
Torsdag 17 december 09:00 - 12:00
Plats
Zoom

Avdelningen för kulturutveckling bjuder in till gemensam utbildningsdag för bibliotek, barnhälsovård och förskola. Välkommen till en intressant förmiddag då vi fokuserar på barns språkinlärning (0-6 år).

Föreläsare är Barbro Bruce, leg. logoped med lång erfarenhet av barns och ungas språkutveckling i tal och skrift. Hennes doktorsavhandling handlar om språkutvecklingsproblem med fokus på tidig upptäckt, förebyggande arbete och pedagogiska metoder.

Barbro Bruce kommer att levandegöra och berätta om den kometkarriär barnen gör när de på bara några få år bemästrar sitt modersmål och lär sig att både förstå och att göra sig förstådda. Vidare berör hon vad som är viktigt att tänka på när språket inte utvecklas i förväntad tid och takt och ger råd om vad vi kan göra för att stödja och sporra barnet vidare och framåt i sin språkutveckling.

Ett litet axplock av vad vi kommer att få ta del av:

  • möjligheter med många språk och multimodalitet
  • tidiga möten med skriftspråk och literacy
  • samspel och samtal med de allra yngsta barnen ("varmprat") genom kroppsspråk
  • lek, lyssnande och gemensamma bokupplevelser med barn.

Inför dagen behöver du förbereda dig genom att läsa följande texter:

Upplägg: föreläsningen varvas med gruppdiskussioner
Plats: via Zoom. Länk till mötet skickas ut tillsammans med bekräftelsen.
Avgift: kostnadsfritt

Barbro har just gått i pension från sin tjänst som docent och biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid högskolan i Kristianstad, men fortsätter att dela med sig av sina tankar och erfarenheter muntligt i föreläsningsform och skriftligt i bokform. De senaste åren har hon fördjupat sitt intresse av relationens och sammanhangets betydelse för barns språk-, skriv- och läsutveckling och där framträder förskolans pedagogik som en stor inspirationskälla.

Anmäl dig här

När du anmält dig får du en bekräftelse på den e-postadress du uppgett.

Tillbaka till Regionens kalender