Digitalt dialogmöte för dig som arbetar inom kulturella och kreativa yrken - omställning och omstart

Tid
Måndag 16 november 18:30 - 21:00
Plats
Digitalt möte via tjänsten Zoom

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för de som arbetar inom kulturella och kreativa yrken. Vilka är effekterna – och vad behövs för omställning och omstart?

Välkommen till ett dialogmöte om kulturens möjligheter och de fria professionella kulturskaparnas bidrag till det värmländska konst- och kulturlivet under och efter coronapandemin. Vi vill ta del av dina erfarenheter, reflektioner och idéer om framtiden.

Det vi diskuterar under kvällen kommer att ge underlag för Region Värmlands arbete med att mildra effekterna av coronapandemin och att ta fram en ny regional kulturplan för åren 2022–2025.

OBS! Mötet vänder sig till dig som är professionell utövare inom kultursektorn, till exempel skådespelare, dansare, filmare, författare, designer eller musiker, anställd eller frilans. Du som representerar en förening kan istället delta i dialogmötet 17 november.

Mötet genomförs digitalt via Zoom och vi kommer att arbeta i mindre grupper så att allas röster blir hörda. Du som anmäler dig får mer information och instruktioner via e-post.

Maximalt 45 deltagare. Vid behov genomförs fler möten.

För dig som inte kan delta digitalt kommer det att finnas andra möjligheter att bidra med dina tankar och idéer. Mer information om det kommer i november.

Anmälan

Du anmäler dig till kultur@regionvarmland.se senast måndag 2 november. Ange vilket område du huvudsakligen arbetar inom (dans, film, slöjd, konst, konsthantverk, teater, musik etcetera).

Välkommen!

Dialogmötet arrangeras av Region Värmlands kulturstab på uppdrag av kultur- och bildningsnämnden.

Tillbaka till Regionens kalender