En gemensam strategi för Värmland

Tid
Måndag 20 maj 09:00 - 12:00
Plats
Samlingssalen CSK, Centralsjukhuset Karlstad

Värmland har en strategi som ska vara ett stöd för länets gemensamma arbete för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och unga. Hur går arbetet med strategin? Vad behöver länet göra för att lyckas?

Barns hälsa påverkas av matvanor och fysisk aktivitet och ett alltmer växande stillasittande i kombination med energirik mat bidrar till ökad förekomst av övervikt och fetma bland barn och unga. Värmland är inte undantag.

Värmland har en strategi som ska vara ett stöd för att initiera, utveckla och följa upp länets gemensamma arbete för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och unga 0–18 år.

Hur går arbetet med länstrategin? Vad behöver länet göra för att lyckas med arbetet?

Program

  • Inledning - En gemensam strategi för Värmland
  • Presentation av arbetet med länsstrategin och länsnätverket
  • Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet, presenterar "ECHO-zon, ett sätt att långsiktigt arbeta med barnfetma med betoning på evidensbyggande för att identifiera faktorer som bidrar till att förbättra hälsan hos barn".
  • Värmlandsidrotten, presenterar deras arbete med regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan. Jörgen Nordmarkens, projektledare.

Anmälan

MålgruppBeslutsfattare och utvecklingsansvariga i kommuner och Region Värmland, som berörs av arbete med barn och unga.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe kl 08.30-09.00.
Anmälan: Skickas till Jannette Grahn Vera, jannette.veragajardo@regionvarmland.se
Sista anmälningsdag: Tisdag 14 maj

Inbjudan som pdf (195 kb)

Mer information

För mer information kontakta Jannette Grahn Vera, jannette.veragajardo@regionvarmland.se

 

Välkommen!

 

Genom länsnätverket för Länsstratregin för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland 2017–2020

Tillbaka till Regionens kalender