Hållbart företagande i Säffle, del 2

Tid
Tisdag 28 januari 15:00 - 19:00

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Mellan seminarietillfällena erbjuder vi konsulthjälp specialanpassad för ditt företag, genomlysning av resurser och uppföljning av redan genomförda energi- och klimatinvesteringar 

"Hållbart företagande" riktar sig till små medelstora företag som har sin produktion och/eller sysselsättning i Värmland.  

Del 2. Hur jobbar jag hållbart? 

  • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
  • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
  • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar

Tre delar 

Delta i den andra av av tre seminarier, del tre sker i mars 2020. 

Kostnad

Seminarieserien är kostnadsfri (men om du får förhinder utan att hitta en ersättare utgår en avgift).

Anmälan

Anmäl dig via mejl eller telefon till Maria Lindeberg, projektledare på Miljödriven tillväxt 
maria.lindeberg@regionvarmland.se 
073-071 01 97


 

Mer om del 3

Information om plats och datum kommer längre fram.  

Del 3. Hur blir mitt företag konkurenskraftigt och utvecklingsbenäget?

Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Tillbaka till Regionens kalender