Informationsträff om filmstöd för barn och unga

Tid
Torsdag 17 januari 13:00 - 16:00

Kom och ställ dina frågor om stöden och hur du kan stärka filmverksamhet för barn i din kommun.

Nätverksträffen riktar sig till alla er som handhar stödet, skolchef, rektor i förskola -och skola eller kulturskola, kulturchef, kultursekreterare, samt alla som är delaktiga i arbetet med film, till exempel biografföreståndare, filmpedagoger, lärare och kultursamordnare i kommunen, med flera.

Kommun och skola har möjlighet att med stöd från Svenska Filminstitutet och Kulturrådet, Kulturskolecentrum, starta upp och utveckla filmverksamheten i Kulturskolan, skolan och övriga kommunala verksamheter, till exempel bibliotek. Du får även ta del av de nya riktlinjerna för Skapande skola.

Det filmkulturella stödet delas ut 2 ggr/ år. Syftet med stödet är att ge barn och unga, i hela landet, möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Hur kan man stötta barn och unga att få skapa med film? Du får hjälp med hur ska man tänka när man utvecklar kulturskolan, skolbion eller filmpedagogiken i skolan. Inspiration från Musikskolan i Säffle som berättar om sin satsning på skolbio, eget skapande med film i för- och grundskola samt filmverksamhet i Musik/Kulturskolan

Vi har också FAQ med handläggarna från Filminstutet och Statens Kulturråd.

Du får träffa Filminstitutet, Kulturskolecentrum, Musikskolan i Säffle samt filmkonsulenterna på Region Värmland.

  • Malin Nygren, handläggare, Svenska Filminstitutet
  • Malin Palm, handläggare, Kulturskolecentrum, Statens Kulturråd
  • Urban K Karlsson, Musik/Kulturskolchef och Tom Lofterud, filmpedagog
  • Filmkonsulenter Barn och Unga, Region Värmland.

Anmäl dig till Kjerstin Persdotter.

Tillbaka till Regionens kalender