Konst och lagen om offentlig upphandling

Tid
Torsdag 19 september 12:15 - 16:15
Plats
Lagergrens gata 2, Karlstad

Välkommen till del 4 Statens konstråds kunskapsnav offentlig konst i samarbete med Region Värmland. Dagen i september är lokaliserad till Karlstad, handlar om LOU och offentlig konst.

Konst är inget undantag, som vid alla andra inköp som görs inom myndigheter och organisationer som är finansierade av allmänna medel, är det viktigt att ha kunskap om lagen om offentlig upphandling.

Gästföreläsare är Johanna Adebäck som är konstkonsult och har sin bas i Göteborg. Johanna Adebäck är konstnär utbildad på Konstfack med en master från programmet Konst i offentligheten och har sedan 2017 arbetat som konstkonsult i Göteborg. Hösten 2017 gjorde hon en utredning kring processerna för upphandling av konst enligt LOU åt Göteborg Konst, och har sedan dess föreläst om ämnet i flera sammanhang.

Program

12.15 Gemensam lunch.

13.00 Välkomna!
Marita Axelsson Nordlund och Åsa-Viktoria Wihlborg inleder.

13.10–14.30 Konst och lagen om offentlig upphandling 
Johanna Adebäck föreläser om LOU och offentlig konst.

14.30 Fika

14.45 Gruppdiskussioner/workshop utifrån föreläsningen

15.30 Sammanfattning och diskussion 

16.00–16.15 Tack och avslut!

Målgrupp: Tjänstepersoner och politiker i de värmländska kommunerna samt Region Värmland.

Lokal: Skeppet, Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad

Anmälan

Sista anmälningsdatum den 12 september 2019, begränsat antal platser.

Dagen är avgiftsfri för målgruppen (se ovan). Vid frånvaro som ej annonserats två dagar före debiterar vi en kostnad på 250 kronor. Övriga som önskar delta betalar en avgift på 500 kronor.

Anmäl dig här

Ladda ner

Inbjudan – Konst och lagen om offentlig upphandling (pdf)


Om kunskapsnavet Inom den offentliga konsten har det under de senaste åren skett en stark utveckling i såväl Sverige som internationellt. Gestaltning ses inte längre bara som utformning av ett fysiskt konstverk, utan som en process som involverar platser, invånare och sociala relationer. Med Kunskapsnav offentlig konst vill Statens konstråd inspirera och stärka kommunernas utvecklingsarbete kring offentlig konst.

Konstrådets satsning omfattar Region Värmland genom projektet Plattform för samtida konstuttryck.


Ett samarrangemang mellan Statens konstråd och Region Värmland med stöd från Kulturrådet.

Tillbaka till Regionens kalender