Kunskapsnav Offentlig konst

Tid
Onsdag 9 december 09:00 - 15:00
Plats
Zoom

Inbjudan och program slutseminarium Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd och Region Värmland. I samtal, workshops och föreläsningar knyter vi ihop arbetet med Kunskapsnav offentlig konst i Värmland.

Vi diskuterar hur vi går vidare med vårt arbete och den offentliga konsten i vår region och hur kan vi lyfta det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö? Hur går vi vidare tillsammans? 

Målgrupp: Tjänstepersoner i region och kommuner. 

 

09:00
Välkomna!
Presentation av dagen. Marita Axelsson Nordlund, utvecklare bild och form, Region Värmland. Presentationsrunda av alla deltagare.

09:30
Åsa Mårtensson, projektchef, Statens Konstråd.
Kunskapsnav offentlig konst: rapport, läromaterial och nystart.

10:00
Åsa-Viktoria Wihlborg
, konstkonsult, om arbetet med Kunskapsnav offentlig konst i Värmland/processer/sammanfattning och läget.

10:15
Paus
(15 min)

10:30
Rapporten -1 procent för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Föreläsning av Anna Söderbäck, Direktör, Konstnärsnämnden, via film. I dialog med Marita Axelsson Nordlund, Region Värmland samt alla deltagare. (Vi visar en film där Anna föreläser, sedan är hon med för dialog och frågor via länk.)

11:00
Paus (5 min)

11:05
Workshop i grupper. Hur går vi vidare med arbetet offentlig konst i Värmland?

11:30
Säffle Emoticon Circuit – ett deltagarbaserat utomhuskonstverk, Katarina Kristoffersson, kulturchef och Camilla Bark, kulturutvecklare, Säffle kommun.
I området mellan Säffles nya simhall och kommunens enda högstadieskola kommer ett konstverk att färdigställas våren 2021. Konstverket bygger på deltagande av föreningsaktiva i området liksom skolelever i årskurs 9. Konstnärer är Signe Johannesen och Erik Rören.

12:00
Lunch

13:00
Konst som verktyg för barns delaktighet och om det komplexa samarbetet.
Anna-Karin Wulgué, Konsthallschef, Örebro konsthall/Örebro kommun och Mimmi Beckman, Planerare, Parkenheten Tekniska förvaltningenberättar om sina två Konst i stadsutveckling projekt som genomförts i samarbete med Statens konstråd och ger sina reflektioner kring hur man ska ta tillvara barns sakkunskaper och utmaningar och lärdomar som de fått längs med vägen.

14:00
Paus
(15 min)

14:15
Samanställning och samtal utifrån förmiddagens workshop.
Hur går vi vidare i Värmland? Vi delar med alla.

14:45-15:00
Tack och avslut
Sammanfattning: Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult, Statens konstråd och Marita Axelsson Nordlund, Region Värmland.

Anmäl dig här

Fakta Projektet Kunskapsnav offentlig konst

Statens konstråd har 2018-2020 haft i uppdrag att verka för stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Uppdraget var en del i politik för gestaltad livsmiljö. Statens konstråds projekt har arbetet med tre utlysningar, forskning, samverkan och nätverk och kunskapsutveckling. Läs mer på Statens konstråds webbsida. 

Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling, bild och form har under tre år samarbetat med Statens konstråd för att utveckla och stärka arbetet med offentlig konst i kommuner och region. 

 

Tillbaka till Regionens kalender