Selma & Gustaf – workshop – för den äldre värmlänningens bästa

Tid
Tisdag 29 januari 09:00 - 16:00
Plats
Gustaf Fröding Hotell, Karlstad

Välkommen till fjärde upplagan av Selma & Gustaf, en länsgemensam workshop för den äldre värmlänningens bästa. Dagen är ett ypperligt tillfälle att knyta och uppehålla kontakter.

Andelen och antalet äldre ökar och vi lever längre, samtidigt blir andelen som skall stå för välfärdens finansiering mindre. Det ställer krav på organisation och resursfördelning.

Teman för dagen

  • Äldres hälsa i Värmland - nuläge
  • Nära vård i Värmland
  • Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård
  • Äldres psykiska hälsa
  • Patient- och brukarmedverkan
  • Gemensamma reflektioner. Hur jobbar vi tillsammans för de äldres bästa med mera

Målgrupp

Verksamhets-, enhets- och avdelningschefer inom primärvård, slutenvård, kommuner och privata aktörer. Beslutsfattare inom kommuner och landsting, MAS, MAR, SAS och TÖS.

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 7 januari 2019.

Information 

Närmare upplysningar om utbildningen lämnas av:
Linnea Grankvist
linnea.grankvist@regionvarmland.se
054-70111 32

Josefin Hellberg
josefin.hellberg@regionvarmland.se
054-701 11 31

Administrativa frågor, kontakta:
Mona Björn
mona.bjorn@regionvarmland.se
054-701 10 07

Tillbaka till Regionens kalender