Seminarium om diagnostisk e-hälsa - "Att ställa diagnos via skärm"

Tid
Måndag 6 maj 13:00 - 16:30
Plats
Samlingssalen, Centralsjukhuset Karlstad, Rosenborgsgatan 2

Seminariet belyser etiska dilemman kring diagnostisk e-hälsa - Hur säkrar vi att patienter med störst behov av sjukvårdens resurser inte missgynnas? Och äventyras patientsäkerheten?

Digitalisering och e-hälsa kan erbjuda möjligheter till god och jämlik hälsa med en utökad autonomi, delaktighet, förbättrad tillgänglighet samt tillvaratagande av patientens egna resurser. Samtidigt har vi i Sverige en offentligt finansierad sjukvård med begränsade resurser och är överens om att behovs- och solidaritetsprincipen bör gälla. Vilka etiska dilemman ställs vi inför när användningen av diagnostisk e-hälsa växer sig allt större i Sverige?

Program

13.00 – 13.10 Inledning (Peter Stenbom)

13.10 – 14.00 Louise Olsson

14.00 – 14.10 Kort paus

14.10 – 14.40 Etiska dilemman kring Diagnostisk e-hälsa (Rolf Ahlzén)

14.40 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.45 Digitalisering i värmländsk sjukvård (Cecilia Karlsson)

15.45 – 16.30 Panelsamtal med inspel från auditoriet (Louise Olsson, Rolf Ahlzén, Cecilia Karlsson, Erik le Brasseur)

Deltagare

  • Louise Olsson, överläkare kirurgi, enhetschef HTA-enheten Camtö USÖ
  • Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare inom psykiatri, etisk sakkunnig i etikkommittén Region Värmland
  • Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg i Region Värmland
  • Eric le Brasseur, allmänläkare, utvecklingsledare område Öppenvård Region Värmland
  • Peter Stenbom, överläkare ÖNH, chefläkare, ordförande i etikkommittén Region Värmland

Anmälan

Målgrupp: Politiker, chefer och personal inom Region Värmland, media samt allmänheten
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med kaka.
Anmälan: Skickas till Peter Stenbom, peter.stenbom@regionvarmland.se
Sista anmälningsdag: Måndag 29 april

Inbjudan som pdf (173 kb)

Mer information

För mer information kontakta Peter Stenbom, peter.stenbom@regionvarmland.se.

 

Välkommen!

Etikkommittén Region Värmland

Tillbaka till Regionens kalender