Slöjd Håller i skolan

Tid
Torsdag 25 mars 17:45 - 20:15

Under en kväll får du ta del av föreläsningar och samtal om hållbarhet inom slöjdundervisningen med forskaren Hanna Hofverberg och slöjdaren Nisse Stormlod. Vilka utmaningar och möjligheter finns? Hur och var kan slöjden ta plats i arbetet med hållbar utveckling?

 

En digital fortbildning för slöjdlärare  

Fortbildningen kommer hållas digital via Zoom. Begränsat antal platser.  

Hanna Hofverberg  Håller slöjd? – om slöjdundervisningens möjligheter och utmaningar för att bidra till en hållbar utveckling  

Hanna Hofverberg har forskat på återbruk som undervisningsinnehåll i slöjdämnet och intresserat sig för både vad lärare gör när de undervisar om hållbar utveckling, men också vad elever lär sig eller måste hantera när de återbrukar. På föreläsningen kommer hon att prata om utbildning för hållbar utveckling, berätta om sin forskning och lyfta möjligheter och utmaningar med hållbarhet och återbruk när det blir slöjddidaktiska frågor.  

Hanna är utbildad textillärare och har disputerat i didaktik vid Uppsala universitet med avhandlingen Crafting Sustainable Development. Hon har också haft en forskartjänst vid Umeå Universitet, på temat estetik och hållbarhetsfrågor. Idag arbetar Hanna som biträdande lektor vid Malmö Universitet.  

Nisse Stormlod  Hållbar slöjd som plåster på en ohållbar framtid? -om träslöjdens möjligheter för hållbar utveckling.  

Det är lätt att använda sig av ord som återbruk, resurssnålhet och hållbarhet, när man pratar om slöjd. Men vad innebär de begreppen om man ser det från ett större perspektiv? Man behöver kanske betrakta slöjden som något annat än ett föremål, för att kunna se slöjdens verkliga styrkor och sanna hållbarhet. Nu har slöjden en chans att visa sin styrka!  

Jag såg hur handens kunskap, gav mig makten över min konsumtion och möjlighet att enklare forma mitt liv, säger Nisse Stormlod som är född och uppvuxen i Hälsingland. Med en kniv i ena handen och nyfikenheten i den andra, blev skapandet en stor del av uppväxten. Utbildad på Sätergläntan, institutet för slöjd. Arbetat som hemslöjdskonsulent i 13 år. Just nu aktuell som hantverkare i Återskaparna på TV4, med start i mars.  En programserie som belyser hållbarhet.  

Sista anmälningsdag: 23 mars • OBS! begränsat antal platser!  

Föreläsningen är kostnadsfri, men avanmäl om du inte kommer. 

Anmäl dig här

Har du frågor om fortbildningen, ta kontakt med: 

Kajsa Stinnerbom, hemslöjdskonsulent, Region Värmland
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se 

Lina Jatko, Länshemslöjdskonsulent, Örebro läns museum
lina.jatko@olm.se 

Fortbildningen är ett samarbete mellan Region Värmland och Örebro läns museum  

 

Slöjd Håller 2021 – en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.   

Slöjd Håller-veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion 

Tillbaka till Regionens kalender