Tvärdrag för läsfrämjande

Tid
Onsdag 2 oktober 08:30 - 15:30

 

Drömmen är att hela Värmland läser!

Välkommen till Kick off för Tvärdrag för läsfrämjande.


Hur kan det se ut om vi tänker några steg framåt, annorlunda och nytt?

Tankar och riktigt goda idéer för läsfrämjande arbete och hur det kan utvecklas finns hos engagerade arbetslag och människor i hela Värmland. Tvärdrag erbjuder en möjlighet för dessa idéer att utvecklas, utmanas, ta form och prövas. Under Tvärdragsåret finns chans att få massor av stöd och inspiration för att lyckas.

Kom och var med på en kreativ dag där vi tillsammans lägger grunden för annorlunda, kreativa projektidéer för läsfrämjande i Värmland!

När? Den 2 oktober mellan kl 08.30 och 15.30.

Var? Transformum på Karlstad universitet (Rum 1A 307)

Vilka? Nya tankar och innovationer uppstår nästan av sig självt då olika infallsvinklar, professioner, kompetenser och erfarenheter möts. Det är ofta i mötet, eller ibland krocken, mellan olika sätt att se och förstå saker, som nya idéer och insikter uppstår.

Kom Du som…

är intresserad av att tänka nytt tillsammans med andra

har idéer om läsning och läsfrämjande som du skulle vilja prova och utveckla

möter barn, unga och unga vuxna i din vardag

är nyfiken på hur andra arbetar och tänker kring läsfrämjande

har tankar om vad vi skulle behöva utveckla i vårt län

vill vara med i Tvärdrag för läsfrämjande

Vad och hur?

Punkter under dagen:

  • Vad är Tvärdrag för läsfrämjande och hur går det till?
  • Hur kan arbete med utveckling och innovationer bli långsiktigt och hållbart?
  • Workshop för att mötas och krocka kring idéer, utmaningar, drömmar och möjliggörande. Du får bidra med och sno andras idéer och erfarenheter!


Vi bjuder på fika och lätt lunch!

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 25 september.

Har du frågor?

Hör av dig till projektledare Åsa Ranung. asa.ranung@regionvarmland.se eller 072189296

Tillbaka till Regionens kalender