Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Kursinnehåll

Vi utforskar utgångspunkter, goda exempel och metoder som ni kan använda för att utveckla relevant och betydelsefull biblioteksverksamhet tillsammans med unga. Under träffarna varvas föredrag/genomgångar med diskussion, erfarenhetsutbyte och workshops.

Upplägg

Utbildningen startar hösten 2020 och de två första träffarna blir digitala utifrån rådande läge. Sen fortsätter vi under våren 2021 med ytterligare två träffar, där det i nuläget är öppet om träff 3 blir en digital eller fysisk träff och träff 4 blir ett internat med övernattning, då vi även planerar att göra studiebesök.

Kursdatum

1 oktober 2020
9 december 2020
2 februari 2021
21-22 april 2021

Som deltagare förväntas du vara med vid samtliga tillfällen samt utföra eget arbete/förberedelser före träffarna enligt modellen 40-20-40. Du behöver ha tillgång till egen dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.

Kostnad

Regionbiblioteken står för kurskostnad samt övernattning och middag under den sista träffen.

Max antal deltagare: 32. Vi kommer att prioritera regional spridning inom varje region.

Anmälan

Senast 10 augusti 2020.

Anmäl dig här

Tillbaka till Regionens kalender