Biblioteket som demokratisk arena

Tid
Onsdag 1 september 09:00 - 12:00

Vilken roll spelar kultur för oss människor, för samhället och för demokratin? Hur demokratiska är biblioteken egentligen och hur kan vi utveckla vårt demokratiarbete? Välkommen till en digital förmiddag där dessa frågor står i fokus.

Del i föreläsningsserien kultur & demokrati 

Tid & Datum: Onsdag 1 september, 9.00-12.00. 

Plats: Digitalt. Möteslänk skickas ut separat till deltagarna. 

Anmäl dig här 

Sista anmälningsdag är den 23 augusti.

Program

9:00  Välkomna.  

9.05 Jonna Bornemark - Kulturens omätbara värde.

Kulturen har sin egen samhällsnytta. Ord och begrepp rör sig, förändras och skiftar i betydelse. Med jämna mellanrum behöver vi stanna upp och fråga oss vad orden vi använder, som demokrati, betyder idag. Kultur håller rörelsen levande till de viktiga frågorna: Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Vad är viktigt? Vilka är vi? 

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon är författare och aktuell med boken Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet. Hon har tidigare skrivit Det omätbaras renässans - en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.  Idag föreläser hon för oss om kulturens omätbara värde. 

9.50 Paus

10:00 Johanna Rivano Eckerdal - Bibliotekens demokratiska uppdrag i teori och praktik. 

Bibliotekens demokratiska uppdrag sätts i denna föreläsning i fokus med en teoretisk utgångspunkt i Chantal Mouffes demokratiteori, agonism. I detta perspektiv är demokrati en ofta konfliktfylld process som kräver ett kontinuerligt arbete. Vad innebär en förståelse av demokrati som process för bibliotekens lagstadgade demokratiska uppdrag och hur görs demokrati vid svenska folkbibliotek?

Johanna Rivano Eckerdal är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Läs gärna denna artikel där Johanna tillsammans med två forskningskollegor diskuterar bibliotekets demokratiska roll. 

11:00 Paus

11:15 Ulla-Carin Stenberg - Valet är ditt

Mot bakgrund av bibliotekets demokratiuppdrag genomförde Arvika bibliotek projektet Valet är ditt inför valet 2018. Målet var att öka valdeltagandet hos utlandsfödda. Initiativtagaren Ulla-Carin Stenberg reflekterar kring bakgrund, syfte och resultat. 

11: 30 Gemensamma samtal. Dagen avslutas senast 12.00. 

 

Om föreläsningsserien

Denna förmiddag utgör den första delen av föreläsningsserien Kultur & Demokrati som löper parallellt med uppdragsutbildningen med samma namn.

Föreläsningsserien är öppen för all bibliotekspersonal och andra intresserade. Övriga tillfällen pågår ca en timme under förmiddagen. Du deltar när du kan och vill. Föreläsningsserien och uppdragsutbildningen är del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena med stöd av Kulturrådet. 

Hösten 2021 är följande tillfällen klara: 

16 september kl 09.00
Jeff Werner, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet. Postdemokratisk kultur. Läs mer här. 

16 november kl  09.00
Nazem Tahvilzadeh, universitetslektor vid institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet. Folkbildning, demokrati, bibliotek. Läs mer här. 

Fler föreläsningstillfällen planeras in efter hand. Kontakta mig gärna om du har tips på intressanta föreläsare/ämnen. 

Tillbaka till Regionens kalender