Workshop: Det digitala Värmland – hur kan det se ut?

Tid
Tisdag 26 januari 09:00 - 14:30
Plats
Digitalt via Zoom

Hjälp oss att rusta Värmland inför framtidens utbredda digitalisering. Vilka behov och möjligheter finns? Hur kan vi stötta digitaliseringen för att främja företag, organisationer, föreningar och skolor? Tillsammans med dig och ditt företag/organisation vill vi diskutera fram en handlings‐ och investeringsplan som möter era och länets digitaliseringsbehov.

För många företag och organisationer är digitalisering avgörande för framtida överlevnad, samtidigt står många inför utmaningarna som kommer med digitaliseringen. Den digitala tekniken är helt klart ett viktigt verktyg, både för konkurrenskraft och för en hållbar regional och global utveckling. Den har blivit en naturlig del av samhällsutvecklingen och för att hålla oss i framkant behöver vi en plan.

För att kunna kartlägga det digitala behovet och ta fram en strategi, handlings‐ och investeringsplan behöver vi kraftsamla. Vårt perspektiv räcker inte, vi behöver även ditt.

Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland bjuder in dig för att, tillsammans med oss och andra aktörer i Värmland, utveckla en vision, en färdplan och ge förslag till investeringar för en ökad digitalisering för lönsamhet och konkurrenskraft.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 20 januari. Din anmälan administreras av Karlstads universitet.

Tillbaka till Regionens kalender