Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 48

Utökad lägesbild vecka 48

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 48.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i länet ligger fortsatt på en hög nivå och antalet bekräftade fall har ökat något sedan förra veckans uppdatering. Andelen smittade är dock på en oförändrad nivå. Antalet patienter som varit i behov av vård på sjukhus har varit fler än tidigare, men inom intensivvården vårdas fortsatt få patienter.

– Liksom tidigare är det i stor utsträckning på arbetsplatser som smittan sprids. På senare tid har det handlat om smitta i flera skolor men vi har också haft utbrott i personalgrupper inom hälso- och sjukvården, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Hon påminner därför särskilt om de skärpta allmänna råden som gäller i Värmland.

– Kan man så ska man arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt och begränsa nära kontakt med andra, det gäller både arbetskamrater och vänner. Sedan är det inte lämpligt att besöka gym, köpcentrum eller andra platser där det finns risk för att många människor befinner sig samtidigt.

Läs mer om råden här.

Provtagningen i Värmland är fortfarande hårt belastad och det har blivit vanligare att personer som inte har symtom beställer tid för provtagning. Det leder till att människor som är sjuka och har behov av provtagning trängs undan.

– Jag vill ännu en gång betona att om man inte har symtom så ska man inte provta sig. Även här behöver alla ta sitt ansvar och inte belasta provtagningen i onödan. Det är i princip aldrig aktuellt att ta prov på symtomfria. Det kan vara av värde i vissa fall vid utbrottsutredningar, men då alltid i samråd med Smittskydd Värmland, säger Anna Skogstam.

– Det har också kommit till vår kännedom att vissa arbetsgivare kräver negativt prov inför återgång till arbete. Det är inte meningsfullt då man kan få ett positivt svar på PCR-test flera veckor, och även månader, efter genomgången infektion.

Ett negativt PCR-prov kan och ska med andra ord inte användas i syfte att smittfriförklara personer.

– Våra allmänna principer för smittfriförklaring gäller fortsatt. Om det har gått minst sju dagar sedan du fick symtom och du varit fri från feber i två dagar samt mår bra så kan du börja arbeta igen.

Sedan förra torsdagen har 482 nya bekräftade fall konstaterats och 6 203 prover tagits varav 3 730 är egenprovtagningar. Ytterligare fyra personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 3 189 (+482)
  • Provtagningar: 75 520(+6 203) varav egenprovtagningar 34 195 (+3 730)
  • Avlidna: 84 (+4)

Totalt till och med den 25 november vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 26 november vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan föregående torsdag inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 324,3 (312,7 – v.46 och v.47)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 25 november. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika
170  (+6)
65
Eda 
52 (+8)
61
Filipstad 
133  (+23)
125
Forshaga
96 (+13)
83
Grums 
128  (+11)
141
Hagfors 
67  (+7)
58
Hammarö 
167  (+16)
101
Karlstad 
1 336  (+200)
142
Kil 
101  (+22)
84
Kristinehamn 
322  (+66)
133
Munkfors 
89  (+2)
238
Storfors 
40 (+8)
100
Sunne 
121  (+16)
91
Säffle 
105 (+26)
68
Torsby 
98  (+20)
84
Årjäng 
66  (+23)
66

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 47.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen