Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 50 2020

Utökad lägesbild vecka 50 2020

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 50.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland fortsätter att ligga på en hög nivå och antalet bekräftade fall har ökat ytterligare sedan förra veckans uppdatering. Fler patienter har varit i behov av vård på sjukhus under perioden, men liksom tidigare är det förhållandevis få som vårdas inom intensivvården på grund av covid-19.

– Läget ser ungefär ut som det har gjort de senaste veckorna. Tyvärr har ökningstakten, alltså hur stor ökningen är från vecka till vecka, stigit igen, men vi hoppas att det är tillfälligt, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

– Av erfarenhet vet vi dock att läget kan förändras mycket snabbt och därför är det viktigt att vi nu tillsammans gör en kraftansträngning inför storhelgerna så att läget inte förvärras. Om belastningen i hälso- och sjukvården ökar ytterligare under helgerna kan det leda till konsekvenser, inte bara för patienter som behöver sjukhusvård för covid-19, men också för andra svårt sjuka som behöver vård.

Träffas på ett säkert sätt

Från och med den 14 december införs skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De lokala allmänna råd som infördes tidigare i höst upphör därmed att gälla. Begränsningen om att maximalt åtta personer får delta på en allmän sammankomst och offentlig tillställning förlängs dessutom över jul och nyår.

– Jul- och nyårshelgerna kommer att ställa krav på oss. Det är lätt att känna att en dag med släkt och vänner hit eller dit inte gör något, men risken att få och sprida smittan ökar ju fler man träffar. Därför måste man begränsa sitt umgänge och inte träffa människor som man inte umgås med ofta, samt undvika att träffa olika grupper. Ju färre som samlas desto bättre, säger Anna Skogstam.

Det gäller med andra ord att planera sitt firande och fundera över olika lösningar.

– Om man måste träffa andra än de allra närmaste så ska man göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Man bör undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Om man ska träffa personer man normalt sett inte umgås med bör alla som ska ses hålla sig isolerade i 7 till 10 dagar innan man träffas.

Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Besöket ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Vad gäller resor måste man också vara klok och resa på ett säkert sätt. Fundera på om det verkligen är nödvändigt att resa till exempelvis storstäderna, fjällanläggningen eller en semesterort där många människor träffas på samma plats.

– Om man kan så bör man undvika kollektivtrafik och allmänna färdmedel, säger Anna Skogstam.

Den som reser och utvecklar symtom på covid-19 på resmålet ska isolera sig eller ta sig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

Vad gäller risken att bli sjuk löper äldre och personer som tillhör andra riskgrupper alltid högre risk att bli allvarligt sjuka.

– Men även den som redan haft covid-19 måste vara varsam. Vi vet inte säkert hur länge man är immun och löper mindre risk att smittas eller smitta andra. Om man haft covid-19 under hösten är det troligt att risken är mindre, men trots det är det viktigt att följa föreskrifter och allmänna råd för att minska risken för smittspridning.

– Jag vill också särskilt understryka att man ska ta det försiktigt i samband med jul- och mellandagshandeln och anstränga sig för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker och handla på egen hand. Försök också att handla vid tidpunkter då färre personer vistas i affärerna, säger Anna Skogstam.

Sedan förra torsdagen har 572 nya bekräftade fall konstaterats och 5 622 prover tagits varav 3 179 är egenprovtagningar. Ytterligare sex personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 4 271 (+572)
  • Provtagningar: 86 875(+5 622) varav egenprovtagningar 40 797 (+3 179)
  • Avlidna: 98 (+6)

Totalt till och med den 9 december vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 10 december vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan föregående torsdag inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 382,8 (360,5 – v.48 och v.49)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 9 december. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika
209  (+35)
80
Eda 
68 (+9)
79
Filipstad 
166  (+16)
156
Forshaga
156 (+36)
136
Grums 
174  (+32)
192
Hagfors 
125  (+50)
108
Hammarö 
206  (+17)
124
Karlstad 
1 658  (+158)
177
Kil 
142  (+24)
117
Kristinehamn 
431  (+40)
178
Munkfors 
94  (+3)
251
Storfors 
69 (+10)
172
Sunne 
138  (+9)
104
Säffle 
151 (+27)
98
Torsby 
115  (+12)
99
Årjäng 
213  (+70)
212

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 49.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen