Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 7

Utökad lägesbild vecka 7

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 7.

Analys från smittskydd


Efter årsskiftet minskade antalet nya bekräftade fall per vecka stadigt för att sedan öka något igen mellan vecka 3 och 5. Sedan dess har antalet nya fall per vecka legat stabilt runt 350 fall.

– Tittar vi på de senaste 7 dagarna har antalet nya fall minskat något jämfört med föregående period. Det verkar som om läget har stabiliserat sig och att vi ligger på en platå, men vi är beredda på att det kan svänga uppåt under de kommande veckorna, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

När det gäller patienter som är i behov av vård på sjukhus ser det i stort ut som vid förra veckans uppdatering. Dock har antalet patienter i behov av intensivvård ökat och under de senaste dagarna har belastningen i hälso- och sjukvården ökat betydligt.

– Det är högst troligt så att det är effekten av den ökade smittspridningen som skedde för ett par veckor sedan. Även om det inte handlade om någon stor ökning innebär det att fler riskerar att bli allvarligt sjuka. Det är för att vi vill undvika detta som vi tjatar om att alla måste fortsätta följa rekommendationerna.

För närvarande rapporteras brett om förekomsten av olika typer av muterade virus i världen och Sverige. Muterade virus, så kallade virusvarianter, misstänks vara mer smittsamma än det ursprungliga viruset, men orsakar inte mer allvarlig sjukdom än det ursprungliga viruset enligt det som är känt i dag. Hittills har 2 fall av muterat virus, båda av den brittiska varianten, bekräftats i Värmland.

Arbetet med att hitta virusvarianter pågår och hittills har svarstiderna varit långa. Det beror på att tekniken är komplicerad och måste göras i flera steg. Dessutom finns kapaciteten för det arbetet enbart på större laboratorier. Folkhälsomyndigheten och laboratorierna arbetar intensivt för att förkorta flöden och därmed svarstiderna.

– Ur ett allmänt smittskyddsperspektiv och för vårt arbete är det angeläget att få så mycket information som möjligt för att kunna införa effektiva smittskyddsåtgärder på befolkningsnivå. På individnivå har virusvarianterna ingen avgörande betydelse då samma regler gäller för smittspårning och hemisolering i nuläget. Detta kan dock komma att ändras inom kort, säger Anna Skogstam.

Det är därför viktigt att tänka på att fortsätta begränsa sina kontakter. Färre kontakter minskar också risken för smittspridning även med muterat virus.

Sportloven pågår för fullt i delar av Sverige. I Värmland är det inte dags förrän vecka 9, men Anna Skogstam vädjar redan nu om eftertänksamhet i planeringen.

– Planera sportlovsaktiviteter med omsorg. Undvik framför allt inomhusaktiviteter där det riskerar att bli trångt och tänk på att smittspridningen kan ske även utomhus. Om man planerar att åka på skidresa till fjällen ska man resa säkert och följa rekommendationerna under resan men också på resmålet. Sedan tycker jag att man ska fundera på om man verkligen måste resa bort just i år.

Sedan förra veckans uppdatering har 345 nya fall bekräftats och 4 968 prover tagits varav 2 993 är egenprovtagningar. Ytterligare 1 person med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 8 622 (+345)
  • Provtagningar: 136 256 (+4 968) varav egenprovtagningar 67 509 (+2 993)
  • Avlidna: 163 (+1)

Totalt till och med den 17 februari vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 18 februari vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 252,5 (244,3 v.5 – v.6)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 11 februari. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika
842  (+35)
323
Eda 
192 (+15)
224
Filipstad 
299  (+6)
281
Forshaga
299  (+10)
260
Grums 
270  (+16)
298
Hagfors 
349  (+5)
301
Hammarö 
406  (+26)
245
Karlstad 
3 194  (+143)
340
Kil 
372  (+10)
308
Kristinehamn 
628  (+11)
259
Munkfors 
135  (+6)
361
Storfors 
102 (1)
254
Sunne 
253  (+11)
190
Säffle 
512  (+19)
331
Torsby 
214  (+10)
184
Årjäng 
514  (+18)
510

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 6.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland

Folkbokförd kommun
Dos 1 – Antal (Andel i procent)
Dos 2 –  Antal (Andel i procent)
Arvika
1 328  (6,32)
335  (1,59)
Eda 
536  (7,79)
224  (3,26)
Filipstad 
939  (11,01)
307 (3,6)
Forshaga
434  (4,85)
211  (2,36)
Grums 
576  (7,89)
239  (3,27)
Hagfors 
1 124  (11,6)
457  (4,71)
Hammarö 
585  (4,72)
303  (2,44)
Karlstad 
2 773  (3,61)
1 027  (1,34)
Kil 
495  (5,22)
110  (1,16)
Kristinehamn 
1 587  (8,05)
549 (2,78)
Munkfors 
310  (10,17)
85  (2,79)
Storfors 
305 (9,25)
53  (1,61)
Sunne 
752  (6,94)
241  (2,23)
Säffle 
746  (5,96)
123  (0,98)
Torsby 
1 036  (10,73)
226  (2,34)
Årjäng 
447  (5,49)
110  (1,35)
 
 
 
Totalt
13 973 (6,12)
4 600 (2,02)


Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 6. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen