Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 12

Utökad lägesbild vecka 12

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 12.

Analys från smittskydd

Smittspridningen fortsätter att öka i Värmland och ligger för närvarande på de högsta nivåerna sedan pandemins start.

– Det är en tråkig utveckling. Att den brittiska mutationen breder ut sig i Värmland kan vara en förklaring, men som vi har upprepat gång på gång är det fortsatt så att vi helt enkelt inte håller avstånd till andra. I det begreppet ingår också att inte umgås i en större krets. Man ska tänka på att om man umgås i flera mindre grupper med olika personer är inte kretsen så liten som man skulle kunna tro, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

– Det är extra viktigt att man följer föreskrifter och rekommendationer när vi har virus i omlopp som sprids lättare. Den vanligaste smittvägen är fortsatt familjesmitta, alltså att man blir smittad av en familjemedlem som man bor tillsammans med. En stor del av de nya bekräftade fallen som inte beror på smitta i hushållet kan spåras till att man haft kontakter som borde ha undvikits.

Konsekvensen av att allt fler smittats under senaste veckorna visar sig också på länets sjukhus.

– I dagsläget vårdas fler på sjukhus, både på vanlig avdelning och inom intensivvården, än tidigare. Det är en skarp påminnelse om att pandemin inte är över ännu.

Mycket tyder på att de senaste veckornas utveckling med ökat antal fall kommer att hålla i sig. Anna Skogstam tror inte att toppen är nådd ännu.

– Vi kan aldrig veta säkert, men tyvärr är det nog så att vi har några veckor kvar innan det vänder. Just nu hittar vi flest antal fall bland vuxna i arbetsför ålder och allra flest i åldrarna 20-29 år. Högst andel fall, alltså hur många av antalet provtagna som testat positivt, finns i ungdomsgrupperna 13-19 år. För stunden ser det bättre ut i några kommuner, men över lag är smittspridningen ganska jämnt fördelad över länet. Smittan ökar mest i Karlstadsområdet och Hammarö just nu. Men vi ser också fortfarande effekter av det större utbrottet i Hagfors, säger Anna Skogstam.

Sedan förra veckans uppdatering har 833 nya fall bekräftats och 7 172 prover tagits varav 4 769 är egenprovtagningar. Ytterligare 2 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 11 622 (+833)
  • Provtagningar: 168 310 (+7 172) varav egenprovtagningar 89 202 (+4 769)
  • Avlidna: 182 (+2)

Totalt till och med den 24 mars vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 25 mars vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  540,7 (494,0 v.10 – v.11)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 24 mars. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
985  (+36)
378  (+14)
Eda 
268  (+17)
313 (+20)
Filipstad 
325  (+14)
305 (+13)
Forshaga
371  (+16)
323 (+14)
Grums 
360  (+19)
398  (+21)
Hagfors 
677  (+87)
583  (+75)
Hammarö 
589  (+59)
356  (+36)
Karlstad 
4 343  (+285)
463  (+30)
Kil 
449  (+19)
371  (+16)
Kristinehamn 
745  (+37)
307 (+15)
Munkfors 
162  (+16)
433 (+43)
Storfors 
113  (+3)
282  (+7)
Sunne 
296  (+15)
222  (+11)
Säffle 
697  (+25)
451  (+16)
Torsby 
288  (+20)
248 (+17)
Årjäng 
600  (+18)
596 (+18)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 11.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 – Antal (Andel i procent)
Dos 2 –  Antal (Andel i procent)
Arvika
3 565  (16,99)
1 664  (7,93)
Eda 
1 027  (14,96)
600  (8,74)
Filipstad 
1 574  (18,54)
1 009 (11,89)
Forshaga
1 380  (15,43)
603  (6,74)
Grums 
1 139  (15,6)
621  (8,51)
Hagfors 
2 053  (21,2)
1 145  (11,82)
Hammarö 
1 766  (14,27)
759  (6,13)
Karlstad 
9 615  (12,55)
3 428  (4,48)
Kil 
1 508  (15,91)
505  (5,33)
Kristinehamn 
3 649  (18,56)
1 627  (8,28)
Munkfors 
630  (20,68)
348  (11,42)
Storfors 
526  (16,03)
253 (7,71)
Sunne 
1 860  (17,2)
693  (6,41)
Säffle 
2 087  (16,72)
875  (7,01)
Torsby 
2 191  (22,73)
1 077  (11,17)
Årjäng 
1 067  (13,15)
506  (6,24)
 
 
 
Totalt
35 637  (15,65)
15 713  (6,9)


Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 11. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen