Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 14

Utökad lägesbild vecka 14

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 14.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland är fortsatt omfattande och antalet nya bekräftade fall under de senaste sju dagarna är i nivå med föregående sjudagarsperiod. Inom hälso- och sjukvården är trycket fortfarande högt och läget är i stort som vid förra veckans uppdatering.

– Även provtagningen vittnar om att smittspridningen ligger på en hög nivå. Under de senaste veckorna har fler testat sig än tidigare och andelen positiva, alltså hur många av de provtagna som visar sig vara smittade, har legat relativt högt runt cirka 12 procent, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Förekomsten av den brittiska mutationen är sannolikt en av orsakerna till den höga smittspridningen.

– Vi har kunnat se hur den brittiska varianten tagit över och den är i praktiken dominerande i Värmland i dagsläget.

Fortsatt är det framför allt vuxna mellan 20 och 60 år som smittas.

– Fördelningen i åldersgrupperna mellan 20 och 60 är ganska jämn. Vad gäller de allra äldsta och mest sköra, som hunnit vaccineras i stor utsträckning, ser vi allt färre fall. Det är mycket positivt, säger Ingemar Hallén.

– Jag vill ännu en gång understryka att vi kan hjälpa utvecklingen på traven genom att vara noggranna i vårt beteende och att vaccinera oss när vi får chansen. Ju mer vi lyckas härda ut, desto tidigare kommer vi att kunna återgå till det normala.

Sedan förra veckans uppdatering har 933 nya fall bekräftats och 8 904 prover tagits varav 6 520 är egenprovtagningar. Ingen ytterligare person med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 13 450 (+933)
  • Provtagningar: 187 405 (+8 904) varav egenprovtagningar 103 204 (+6 520)
  • Avlidna: 185 (+0)

Totalt till och med den 7 april vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 8 april vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  648,0 (611,5 v.12 – v.13)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 7 april. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
1 063  (+45)
408  (+17)
Eda 
290  (+10)
339 (+12)
Filipstad 
395  (+42)
371 (+39)
Forshaga
429  (+24)
373 (+21)
Grums 
423 (+41)
468 (+45)
Hagfors 
804 (+64)
693 (+55)
Hammarö 
704 (+49)
425 (+30)
Karlstad 
5 101  (+360)
543 (+38)
Kil 
510 (+41)
422 (+34)
Kristinehamn 
835 (+57)
344 (+24)
Munkfors 
189 (+12)
505 (+32)
Storfors 
122 (+8)
304 (+20)
Sunne 
365 (+34)
274  (+26)
Säffle 
791  (+48)
512  (+31)
Torsby 
356  (+38)
306  (+33)
Årjäng 
641  (+18)
637 (+18)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 13.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 – Antal (Andel i procent)
Dos 2 –  Antal (Andel i procent)
Arvika
5 143  (24,51)
2 255  (10,75)
Eda 
1 440  (20,98)
783  (11,41)
Filipstad 
2 061  (24,28)
1 154  (13,6)
Forshaga
1 985  (22,19)
778  (8,7)
Grums 
1 624  (22,25)
792  (10,85)
Hagfors 
2 923  (30,18)
1 345  (13,89)
Hammarö 
2 603  (21,04)
980 (7,92)
Karlstad 
14 282 (18,64)
5 259  (6,87)
Kil 
2 183  (23,02)
818 (8,63)
Kristinehamn 
5 044 (25,65)
2 092  (10,64)
Munkfors 
855 (28,07)
423 (13,89)
Storfors 
724 (22,07)
306 (9,33)
Sunne 
2 645  (24,46)
998 (9,23)
Säffle 
2 909  (23,30)
1 296  (10,38)
Torsby 
3 002  (31,14)
1 343  (13,93)
Årjäng 
1 687  (20,80)
599 (7,38)
 
 
 
Totalt
51 110  (22,44)
21 221  (9,32)


Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 13. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen