Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 18

Utökad lägesbild vecka 18

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 18.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland har minskat sedan förra veckans uppdatering.

– Det fortsätter att gå åt rätt håll och vi ser en nedgång i samtliga åldersgrupper och i de flesta kommuner, dock inte alla. Det är positiva tendenser, men även om smittspridningen i länet minskat ligger den fortfarande på en hög nivå, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Under de senaste sju dagarna har antalet nya bekräftade fall minskat i jämförelse med föregående sju dagar.

– Vi kan också se en minskning av andelen påvisade provsvar, alltså hur många av det totala antalet tagna prover som visar sig vara positiva. Under vecka 17 var andelen påvisade under 9 procent. Det är en viktig signal även om vi fortfarande befinner oss i ett läge där detta kan svänga från vecka till vecka.

Smittspårningen visar att närmare hälften tror sig ha smittats inom familjen eller det egna hushållet.

– Det tydliggör vikten av att vara försiktig och följa rekommendationerna. Annars är risken stor att man bär med sig smittan hem och sprider den vidare, säger Ingemar Hallén.

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat scenarier som bland annat visar att med fler kontakter människor emellan så finns en risk att smittspridningen tar fart igen.

– Ett scenario visar att det kan komma en ökning igen i början av sommaren med en kulmen i månadsskiftet juni-juli. Därför är det viktigt att inte tappa fokus, utan vi måste hålla ut ett tag till. Risken kommer att minska när vi når en tillräckligt hög vaccinationstäckning i den vuxna befolkningen.

Vad gäller hälso- och sjukvården är trycket fortsatt högt. Under de senaste sju dagarna har antalet patienter som varit i behov av vård på intensivvårdsavdelning varit fler än tidigare.

– Även om smittspridningen inte ökar längre syns inte effekten på hälso- och sjukvården. Läget är fortsatt ansträngt, säger Ingemar Hallén.

Sedan förra veckans uppdatering har 760 nya fall bekräftats och 8 883 prover tagits varav 6 568 är egenprovtagningar. Ytterligare 2 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 17 318 (+760)
  • Provtagningar: 227 602 (+8 883) varav egenprovtagningar 133 073 (+6 568)
  • Avlidna: 200 (+2)

Totalt till och med den 5 maj vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 6 maj vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  607,6 (610,8 v.16 – v.17)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 5 maj. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
1 717  (+138)
662  (+53)
Eda 
417  (+29)
488  (+34)
Filipstad 
483  (+14)
460  (+13)
Forshaga
584  (+26)
507 (+23)
Grums 
516  (+31)
571  (+34)
Hagfors 
1 004  (+29)
872  (+25)
Hammarö 
919  (+45)
551  (+27)
Karlstad 
6 355  (+229)
670  (+24)
Kil 
603  (+27)
498  (+22)
Kristinehamn 
1178  (+88)
487  (+36)
Munkfors 
218  (+4)
585  (+11)
Storfors 
174  (+6)
436  (+15)
Sunne 
544  (+28)
408  (+21)
Säffle 
957  (+26)
621  (+17)
Torsby 
482  (+37)
417  (+32)
Årjäng 
782  (+33)
782  (+33)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 17.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 Antal (Andel i procent)
Färdigvaccinerade Antal (Andel i procent)
Arvika
9 890  (47,1)
2 693  (12,8)
Eda 
2 919  (42,5)
870  (12,7)
Filipstad 
3 780  (44,5)
1 336  (15,7)
Forshaga
4 066  (45,5)
894  (10)
Grums 
3 258  (44,6)
918  (12,6)
Hagfors 
4 995  (51,6)
1 507  (15,6)
Hammarö 
5 332  (43,1)
1 131  (9,1)
Karlstad 
30 110  (39,3)
6 326  (8,3)
Kil 
4 338  (45,8)
980  (10,3)
Kristinehamn 
9 505  (48,3)
2 885  (14,7)
Munkfors 
1 465  (48,1)
487  (16)
Storfors 
1 601  (48,8)
386  (11,8)
Sunne 
5 014  (46,4)
1 245  (11,5)
Säffle 
5 630  (45,1)
1 588  (12,7)
Torsby 
5 332  (55,3)
1 567  (16,3)
Årjäng 
3 263  (40,2)
862  (10,6)
 
 
 
Totalt
100 498  (44,1)
25 675  (11,3)
Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 17. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen