Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 23 2021

Utökad lägesbild vecka 23 2021

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 23.

Analys från smittskydd

Efter en längre tids minskande smittspridning har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat på nytt. Under förra veckan (vecka 22) fördubblades antalet bekräftade fall jämfört med veckan innan.

Antalet fall har ökat allra mest bland ungdomar. I åldrarna 13-15 år syns den största ökningen, men även i gruppen 16-19 år ökar smittan påtagligt. De kommuner där smittan ökar mest är Karlstad, Kil och Hammarö. 

I sin senaste efterlevnadsrapport slår länsstyrelsen också fast att följsamheten till de allmänna rekommendationerna har minskat den senaste tiden.

– På en skola i Karlstad har man haft ett omfattande utbrott. Det har även förekommit att elever i andra skolor varit smittade, däremot har vi inte sett att dessa skolor drabbats av stora smittspridningar. Skolorna har valt att gå över på delvis distansundervisning, men då i förebyggande syfte, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

– Vår bedömning är att ökningen av antalet fall inte är en isolerad skolföreteelse, utan beror på en kombination av ett enstaka skolutbrott, minskad efterlevnad till smittförebyggande rekommendationer och en ökad förekomst av en smittsammare virusvariant. Det handlar om en så kallad deltavariant som är mer smittsam och som även befaras ge ökad sjuklighet.

Med anledning av det rådande läget och för att vända utvecklingen inför Smittskydd Värmland, efter samråd med Folkhälsomyndigheten, tillfälliga regionala rekommendationer för Värmland.

Från fredag den 11 juni till söndag den 27 juni gäller därför följande:

  • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
  • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen.
  • Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i arrangemang som till exempel matcher, tävlingar och läger i Värmland som innebär att man mixar deltagare från olika regioner och grupper.
  • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
  • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan.

De ändrade reglerna för vaccinerade när- och hushållskontakter innebär att en vaccinerad person betraktas ha ett gott skydd mot covid-19 först två veckor efter den andra vaccindosen, inte efter den första dosen som tidigare gällt. Vaccineffekten efter två doser förefaller vara ungefär lika bra mot de olika varianterna, men sämre efter bara en dos.

– Det är med andra ord oerhört viktigt att man vaccinerar sig när man erbjuds möjlighet och att man tar båda doserna. Vaccinationen är en viktig pusselbit för att vi ska kunna återgå till en normal tillvaro, säger Anna Skogstam.

– Vi har full förståelse för att vårt beslut påverkar både enskilda och olika verksamheter, men vi måste vidta åtgärder för att förhindra att smittspridningen tar fart igen. Läget är allvarligt och vi hade inte föreslagit dessa rekommendationer om det inte bedömts vara nödvändigt.

Värmland står också inför en period med studentfiranden, skolavslutningar, fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter där det är oerhört viktigt att fortsatt smittspridning förhindras.

– Syftet med de tillfälliga regionala rekommendationerna är i första hand att minimera antalet sammanhang där främst ungdomar från olika delar av länet och från olika åldersgrupper blandas. Det beror på att det är bland ungdomar mellan 13-19 år som smittspridningen är som störst just nu. Det är dock viktigt att alla tar sitt ansvar och följer allmänna rekommendationer. Rekommendationerna gäller även för den som är vaccinerad och anpassningarna efter den 1 juni ska inte ses som att det nu är fritt fram att leva som innan pandemin, säger Anna Skogstam.

Inför de kommande dagarna, som i vanliga fall innebär fest och firande, vädjar Anna Skogstam om försiktighet.

– Fira på ett klokt sätt och undvik den stora festen. Vi vet att studenten aldrig kommer åter, men det är inte värt risken att bli smittad nu när man har hela livet framför sig.

Sedan förra veckans uppdatering har 482 nya fall bekräftats och 6 690 prover tagits varav 4 825 är egenprovtagningar. Ytterligare 1 person med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 19 274 (+482)
  • Provtagningar: 260 909 (+6 690) varav egenprovtagningar 156 818 (+4 825)
  • Avlidna: 212 (+1)

Totalt till och med den 9 juni vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 10 juni vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  289,3 (237,9 v.21 – v.22)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med den 10 juni. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
1 962  (+14)
757  (+5)
Eda 
490  (+2)
573  (+2)
Filipstad 
519  (+2)
494  (+2)
Forshaga
649  (+8)
563  (+7)
Grums 
571  (+5)
631  (+6)
Hagfors 
1 064  (+5)
924  (+4)
Hammarö 
1097  (+31)
658  (+19)
Karlstad 
7 111  (+292)
750  (+31)
Kil 
721  (+30)
595  (+25)
Kristinehamn 
1363  (+26)
563  (+11)
Munkfors 
232  (+4)
623  (+11)
Storfors 
186  (0)
466  (0)
Sunne 
653  (+20)
490  (+15)
Säffle 
1 041  (+9)
675  (+6)
Torsby 
558  (+5)
483  (+4)
Årjäng 
813  (+2)
813  (+2)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 22.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 Antal (Andel i procent)
Färdigvaccinerade Antal (Andel i procent)
Arvika
12 164  (58)
7 882  (37,6)
Eda 
3 849  (56,1)
2 285  (33,3)
Filipstad 
4 714  (55,5)
2 878  (33,9)
Forshaga
5 115  (57,2)
3 007  (33,6)
Grums 
4 088  (56)
2 400  (32,9)
Hagfors 
5 862  (60,5)
3 844  (39,7)
Hammarö 
6 767  (54,7)
3 776  (30,5)
Karlstad 
38 601  (50,4)
21 856  (28,5)
Kil 
5 427  (57,2)
3 243  (34,2)
Kristinehamn 
11 585  (58,9)
7 860  (40)
Munkfors 
1 731  (56,8)
1 156  (38)
Storfors 
1 994  (60,8)
1 210  (36,9)
Sunne 
6 103  (56,4)
3 907  (36,1)
Säffle 
7 012  (56,2)
4 355  (34,9)
Torsby 
6 218  (64,5)
4 294  (44,5)
Årjäng 
4 283  (52,8)
2 619  (32,3)
 
 
 
Totalt
125 513  (55,1)
76 572  (33,6)
Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 22. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen